ZORG DAT JE VITAMINE D3 NIVEAU OP PEIL IS!

Omdat Vitamine D3 nauw samenwerkt met magnesium besteden we er extra aandacht aan. Niet alleen hebben we een magnesium tekort maar ook een wereldwijd vitamine D3 tekort (zonlicht maakt vitamine D3 aan).
Er wordt beweerd dat ook door een vitamine D3 tekort er aanzienlijk meer kanker voorkomt dan vroeger (vooral borstkanker); het is aan te raden door je arts een bloedtest te laten afnemen. Net zoals met magnesium zeggen artsen vaak, 'ach het zal wel loslopen'; accepteer dit niet en laat een bloedtest doen. Let wel op dat je even een mailtje stuurt voor een vitamine D3 test, die staat er standaard niet op!

Vitamine D3 werkt nauw samen met vele andere voedingsstoffen, vitaminen en mineralen, om zo een grote reeks van complexe biochemische functies te kunnen vervullen. Belangrijk om te weten is dat vitamine D voor de omzetting naar de actieve vorm in het bloed magnesium nodig heeft en deze in dit proces ook verbruikt.

Wanneer je extra vitamine D3 gebruikt, dus ook magnesium innemen! Dit houdt in dat wanneer je bijvoorbeeld 2000 - 5000 IE vitamine D3 per dag inneemt, je extra magnesium moet gebruiken. Vooral mensen die een EXTRA grote hoeveelheid vitamine D3 nemen tot bijvoorbeeld 10.000 per dag of een extra injectie van de dokter krijgen is suppletie van magnesium zeer aan te bevelen.

Bloedserum kaart vitamine D3 van postyourlab.nl/vitamine D calculator:

Wat is een gezond vitamine D3 nivo? Een gezonde ondergrens en bovengrens, volgens vele wetenschappers en deskundigen in Amerika, is 40 -60 ng/ml in de USA en België (recommended range = groen) = 100 - 150 nmol/ltr in Nederland. Belangrijk om te weten dat er dus in Amerika en Belgie een andere meting wordt gebruikt dan in Nederland, vraag daar dus naar! Veel problemen zijn te wijten aan een magnesium tekort.

Bij iedereen met een vitamine D3 tekort die extra vitamine D inneemt zal het magnesium tekort snel groeien. Daardoor kunnen vervelende ‘neveneffecten van vitamine D’ ontstaan, die in werkelijkheid symptomen zijn van een groeiend magnesium gebrek, of erger, men denkt dat men een overdosis van de vitamine D heeft gekregen.

Vitamine D opname problemen.
De andere kant van de medaille is dat bij mensen die een magnesium gebrek hebben de kans bestaat dat bij inname van vitamine D de bloedspiegels van deze vitamine niet verhogen. De behandelend arts of therapeut denkt dan meestal dat er sprake is van een ‘opname’ probleem. Jammer genoeg kan het ontbreken van de kennis over hoe magnesium werkt in combinatie met vitamine D, onderstaande gevolgen hebben zoals:

• angst voor een onderliggend medisch probleem.
• het innemen van nog hogere doseringen vitamine D waardoor het
magnesiumtekort alleen maar stijgt.
• het tekort aan magnesium niet gevonden wordt
(het magnesiumgehalte in het bloed is geen maat voor het al dan niet bestaan van een magnesium tekort).

Zie hiervoor uitleg door Dr. Marcus Sircus:
Door onkunde houden mensen vaak een tekort aan vitamine D omdat ze geloven dat ze daar overgevoelig voor zijn. Dit wordt nog eens versterkt door artsen en natuurgeneeskundigen die niet geheel op de hoogte zijn van het verband tussen vitamine D en magnesium. Mineralen, vitaminen en andere voedingsstoffen werken nauw met elkaar samen, het komt dan ook vrijwel niet voor dat men een tekort heeft aan slechts één nutriënt. Het voorschrijven van hogere doses vitamine D komt steeds meer voor zonder daarbij rekening te houden met de behoefte aan andere voedingsstoffen, met name voor magnesium.

Het belang van vitamine D3 in een publicatie van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde:
• Vitamine D-tekort wordt niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband met de spierfunctie en met het functioneren van ons afweersysteem.
• Daarnaast zijn lage vitamine D-serumwaarden geassocieerd met een verhoogd risico op auto- immuunziekten en diverse typen maligniteiten, (kwaadaardige aandoeningen) zoals prostaat-, colon- en borstkanker.
• Dit heeft geleid tot discussie over de optimale serumconcentratie en aanpassing van de aanbevolen vitamine D-suppletie.
• Er lijkt in Europa voor 25-hydroxyvitamine D consensus te ontstaan over een minimumwaarde van 50 nmol/l en een streefwaarde van 75 nmol/l in het serum.
• Voor bejaarden en allochtonen geldt dat de meerderheid deficiënt of ernstig deficiënt is, waarbij correctie met een stootkuur vitamine D overwogen moet worden.
• Alertheid op een vitamine D-tekort is met name geboden bij onbegrepen spierklachten of -zwakte en bij patiënten uit de risicogroepen, zoals ouderen, allochtonen, chronisch zieken, ‘binnenzitters’, veelvuldig gebruikers van zonnebrandcrème en patiënten met ernstig overgewicht.
Bron: http://www.ntvg.nl/publicatie/Nieuw-licht-op-vitamine-D
Literatuur:
1. Gezondheidsraad. Naar een toereikende inname van vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/15
2. Standing Committee of European Doctors (CPME). Vitamin D nutritional policy in Europe 2009. http://www.cpme.eu
3. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, et al. The 2011 Report on Dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: What clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011:96:doi:10.1210/jc.2010-2704.
4. Smith H, Anderson F, Raphael H, Maslin P, Crozier S, Cooper C. Effect of annual intramuscular vitamin D on fracture risk in elderly men and women – a population-based, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Rheumatology 2007;46:1852-1857.
5. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, Simpson JA, Kotowicz MA, Young D, Nicholson GC. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:1815-22.

vitamine d3